فیلم | حرکت عجیب یک راننده | خسارت زدن به خودروهای پارک شده!

عکس روز نشنال جئوگرافیک | بنای یادبود مبارزات انقلابی ضدژاپنی در کره شمالیحرکت عجیب یک راننده و خسارت وارد کردن