نفاهم نامه همکاری بین ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و امور عشایر استان سمنان منعقد شد

درآمد 9 هزار میلیارد ریالی دولت از مؤدیان مالیاتی فارسبه منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی و پژوهشی

هیچکس به‌دلیل مذهب، عقیده یا حرفه خاص بازداشت نمی‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در تازه‌ترین نشست خبری خود، به سوالاتی پیرامون مهم‌ترین مباحث روز ازجمله پرونده بنیتا، بابک زنجانی، محمود