حادثه در کمین آسانسورهای غیراستاندارد

چه می‌کنید اگر کارمندتان با مدیر ارشدتان ارتباط برقرار کند؟دو کارشناس استانداردسازی آسانسور می گویند:«با وجودی که استاندارد آسانسور اجباری