حادثه برای همسر و فرزند مرحوم هادی نوروزی

انتشار داغ‌ترین قطعه اولین آلبوم رسمی خواننده «دورهمی»همسر و فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس دچار یک سانحه رانندگی شدند. انتشار داغ‌ترین