گزینش‌گر جمهوری‌خواه استعفا می‌دهد تا به ترامپ رای ندهد

آخرین سخنرانی مرد شماره یک پاکستان، همراه با چاشنی تهدیدایرنا نوشت: تارنمای خبری ایندیپندنت نوشت که یکی از گزینشگران (الکترال