تصاویر | جشن طلایی پادشاه ثروتمند برونئی به مناسب پنجاهمین سال سلطنت

بازگشت فرانسه به صدر جدول/هلند 12 گل تا جام جهانی!مراسم پنجاهمین سالگرد به تخت نشستن حسن البلکیا پادشاه ۷۱ ساله