بازی انتخاباتی جدید احمدی‌نژادی‌ها/ استعفا یاران احمدی‌نژاد به‌خاطر بقایی

نام یک تروریست بر خیابانی در شیکاگوایلنا نوشت: اعضای شوراهای تبیین مبانی انقلاب و بازخوانی آرمان‌های امام(ره)، برای همراهی بقایی