روایت کانال تگرامی رهبری از جلسه هاشمی شاهرودی با موسوی در سال88 /قول داد تظاهرات را لغو کند اما…

پیام تسلیت داریوش مهرجویی به مردم ایرانکانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری برای اولین بار نقل قولی