تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل

تسنیم نوشت: در ادارات اردبیل و شهرستان‌ها در مورد ثبت‌نام و پخش کارت هوشمند ملی به لحاظ زیرساخت و تجهیزات

افزایش ۲۵ درصدی توزیع سوخت خودروهای حامل زائران در شلمچه

تبیین فرصتهای سرمایه گذاری استان البرز در آیینه پسا برجاممهر نوشت: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آبادان از افزایش