توجیه فعالان بخش صنعت استان زنجان در استفاده از پساب

۵ استان منتظر بارش باران هستند / شهرکرد سردترین و اهواز گرمترین شهرهااستاندار زنجان می گوید: باید فعالان بخش صنعت