واکنس توئیتری نماینده تهران به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد/ تهدید رحمانی فضلی به استیضاح

سردار نقدی:‌ آمریکا باید غزل خداحافظی ابرقدرتی خود را بخواندمحمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دوبار درباره لغو سخنرانی