تماس تلفنی پاتروشف روسی با شمخانی درمورد بحران سوریه/ با ابتکارات سیاسی، توطئه خطرناک را خنثی کنیم

مأموریت جهانگیری به وزیر کار برای رسیدگی فوری به مصدومان انفجار معدن «زمستان یورت»میزان نوشت: نیکلای پاتروشف در چارچوب رایزنیهای