تقدیر وتشکر معاون ریاست جمهوری از استاندار چهارمحال وبختیاری

320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده استمعاون ریاست جمهوری ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت : عملکرد

تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات استان از صداوسیمای مرکز چهارمحال وبختیاری

عملکرد درخشان شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهرجمعی از مردم ، مدیران وخانواده معظم شهدا با حضور در صداوسیمای مرکز چهارمحال