تصاویر | تظاهرات همسران عصبانی نظامیان ارتش فرانسه

کافئین باعث می‌شود بدن‌تان مرتب شیرینی بخواهد!ده‌ها نفر از همسران نظامیان فرانسوی، در اعتراض به شرایط اسفناک کاری در ارتش

فیلم | پرتاب گاز اشک‌آور در جریان تظاهرات علیه خشونت پلیس در فرانسه

پلیس فرانسه برای متفرق کردن جمعیت در جریان تظاهرات علیه خشونت پلیس در فرانسه اقدام به پرتاب گاز اشک‌آور میان