تصاویر | بازداشت ۶۰۰ معتاد در تهران در کمتر از ۲۴ ساعت

ر‌ها سازی سگ‌های عقیم در محدوده پارک جنگلی تلواجرای طرح مبارزه با خرده فروشان موادمخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر از