تصاویر | نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و صنایع وابسته در گرگان

موضع تازۀ اتحادیه اروپا و آژانس انرژی اتمی دربارۀ برجامنخستین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و صنایع وابسته با حضور هنرمندان