تصاویر| آخرین جلسه تمرین کیهان کلهر و رامبرانت تریو پیش از کنسرت

بخش رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه فرهنگیان بیرجند افتتاح شدکیهان کلهر و گروه رامبرانت تریو تا ساعاتی دیگر در تالار وزارت