تصاویر | رئیس‌جمهور جوان فرانسه در حال بازی تنیس روی ویلچر

استقبال از فصل تابستان با چهار سریال جدیددر تصویر زیر امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه را در حال بازی تنیس