تصاویر | جشن باشکوه قهرمانی بایرن مونیخ و خداحافظی فیلیپ لام از فوتبال

اجرای طرح توان‌مندسازی شغلی خانواده‌های زندانیان اردبیلبایرن مونیخ در هفته سی و چهارم و پایانی بوندسلیگا در آلیانس آره‌نا از