تصاویر | سرشماری حیوانات در قدیمی‌ترین پارک ملی ایران

زنگنه چهارشنبه درباره قرارداد توتال به مجلس گزارش می‌دهدسرشماری وحوش پارک ملی گلستان از هفته گذشته با همکاری ۱۲گروه دو