تصاویر | نمایشگاە آثار به جا مانده از تمدن ماناها در سنندج

«اوتیسم» در نیاوران خوانده می‌شودتصاویری از نمایشگاه آثار به جا مانده از تمدن ماناها در موزه سنندج را در گزارش

تصاویر | بهره‌برداری از نخستین مزرعه زعفران در سنندج

کمدین مشهور در نقش شمر | عکسدو مزرعه زعفران از زمین‌های کشاورزی سنندج برای نخستین بار به مرحله بهره‌برداری رسید