تصاویر | پدیده ابرماه ؛ تلاقی برج میلاد با قرص کامل و درخشان ماه

روسیه به درخواست کسپرسکی مایکروسافت را به دادگاه ضد تراست می‌کشاندپس از حدود هفتاد سال برای نخستین بار در دوشنبه