تاکید نماینده پل‌دختر بر تسریع در سرمایه‌گذاری بخش معدن در پل‌دختر

برگزاری مراسم روز استاد در مجتمع آموزشی پردیس کمالوندرییس مجمع نمایندگان استان لرستان خواستار رفع موانع توسعه و ایجاد اشتغال