پروژه ترجمه و چاپ داستان‌های برگزیدگان جایزه ا.هنری رونمایی می‌شود

گفتگوی سفیر ایران در فرانسه با تلویزیون این کشورانتشارات کتاب نیستان نشستی جهت رونمایی از پروژه ترجمه و چاپ مجموعه

ترجمه قرآن بهاالدین خرمشاهی در حسینیه ارشاد نقد می‌شود

محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیردسلسله نشست‌های نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن روز شنبه