ترامپ به پایبندی ایران به چارچوب فنی برجام اعتراف کرد/ عکس

گزافه‌گویی نیکی‌هیلی درباره برنامه موشکی ایران / عکسرئیس جمهوری آمریکا با اذعان به پایبندی تهران به چارچوب فنی برجام مدعی