تحلیل‌گر سیاسی روس: ایران حق دارد عربستان را مقصر بداند

تاکید سخنگوی ارتش بر حفظ اتحاد نیروهای مسلح/ در عملیات ضدتروریستی تهران نیازی به ورود ارتش احساس نشدیک تحلیل‌گر سیاسی