تبریز از مدارس غیر مستحکم رنج می برد / الزام بازسازی 450 مدرسه فرسوده

دومین جشنواره ملی گیلاس اشنویهمدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی علت تاسیس نشدن مجمع خیرین مدرسه ساز در شهرستان