تراکتور دو امتیاز حساس از دست داد/ توقف مقابل سایپا در تبریز

وقتی اتحادی بین متحدان در کار نیستتیم فوتبال تراکتورسازی در خانه‌اش مقابل سایپا به تساوی بدون گل رسید. وقتی اتحادی