دریاچه ارومیه تا سال ۱۴۰۲ به تراز اکولوژیک می رسد

استاندار گیلان: مردم نامزدهای پاکدست، دارای تخصص و برنامه برای شوراها انتخاب کنندمهر نوشت: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی

استاندار ایلام: تا اربعین 96 مسیر ایلام-مهران چهار بانده می شود

عباس ملکدار ، رئیس تأمین اجتماعی شعبه سمنان شداستاندار ایلام به همراه معاونت عمرانی استانداری از پروژه چهار بانده کردن