فیلم | تایم‌لپس بسیار زیبا و دیدنی از فرود هواپیمای ایرباس

«فاوست» گوته نقد و بررسی می‌شوددر ویدئوی زیر تایم لپس بسیار زیبا و دیدنی از فرود هواپیمای ایرباس A330-200 هما