سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی «هه تاو» در کردستان برگزار می شود

سومین جشنواره مولودی خوانی رضوی «هه تاو» از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در کردستان