«اولیویا دی هاویلند» بازیگر فیلم «بر باد رفته» درگذشت

«اولیویا دی هاویلند» بازیگر فیلم «بر باد رفته» درگذشت (+ بیوگرافی اولیویا دی هاویلند) «اولیویا دی هاویلند» بازیگر برنده دو