سالانه بیش از ۶۰ عمل صرع در بیمارستان کاشانی اصفهان انجام می‌شود

نخستین سالانه اجراهای بینارشته‌ای تهران در سالن مستقلبه گزارش مهر، رئیس بخش صرع بیمارستان کاشانی اصفهان گفت: سالانه بیش از

بیش از پانزده هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شرکت ها وپیمانکاران پرداخت می‌شود

فیلم | شعر طنز رضا رفیع در حضور روحانی | مثل آن دولت پیشین که دکل گم می‌کرد …رئیس جمهوری