لاوروف: حمله به بیمارستان نظامی حلب یک اقدام از پیش تعیین شده بود

فرمانده نیروی دریایی ارتش: برای حفظ امنیت خلیج فارس نیازی به کشورهای بیگانه نیستوزیر خارجه روسیه به حمله به بیمارستان