سرمربی تیم‌ملی جواب علی دایی را داد/ کی‌روش: شما همیشه در کنار تیم ملی و ما بودید

بیشترین تردد مسافران نوروزی از شهرهای سرعین، نیر و نمین به ثبت رسیده استسرمربی تیم ملی از علی دایی بابت