فیلم | جهانگیری: خالص شغل ایجاد شده از ۸۴ تا ۹۲ صفر بوده است

این بازیکن کمالوند را دور زده است؟اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اداری خوزستان: خالص شغل ایجاد

جیمز کلاپر: انتخابات آمریکا مورد حمله چندوجهی سایبری روسیه بوده است

بی‌تفاوت شده‌ایم؛ ولی تا چه حد؟!جیمز کلاپر مدیرسابق اطلاعات ملی آمریکا گفت انتخابات آمریکا مورد حمله سایبری چندوجهی روسیه و