شهاب حسینی در برنامه نود:وقتی خداداد به استرالیا گل زد دوست داشتم من به جایش بودم

21دی ماه؛ زمان تشکیل کمیسیون مشترک برجام به درخواست رییس جمهور ایرانشهاب حسینی مهمان ویژه برنامه 90 بود. 21دی ماه؛