تاکنون بالغ بر 35000 نفر ساعت آموزش ویژه بخش تعاون درگیلان برگزار گردیده است

صعود زمستانه آتش نشان شهر باران به حمایت از کودکان مبتلا به ویروس ایدزمحمود ایزددوست مدیرکل تعاون ،کار و رفاه