برگزاری سمینار نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا درباره فناوری هسته‌ای

۶ قرارداد جدید در صنعت خودروتسنیم نوشت: سمینار نمایندگان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیّۀ اروپا با هدف بررسی

برگزاری رویداد کارآفرینی هم‌نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهان

رئیس دانشگاه کردستان: جامعه امروز بیش از همیشه به نقد دانشجویان نیاز داردرویداد کارآفرینی هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات