چند درصد برق کشور از آب پشت سدها تولید می‌شود؟

بدسلیقه مثل کی‌روش/ انتظاری که به وقوع نپیوستساخت و استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی برای تولید الکتریسیته مورد نیاز کشور با