برف پاییزی شهرداری تهران را غافلگیر کرد/ خیابان‌های منطقه یک تهران و خودرو‌هایی که سر می‌خورند

سال آینده مشکلات زائران اربعین کمتر خواهد شدبارش برف در منطقه شمالی تهران تا ساعت‌ها عبور و مرور را مختل