مراسم برترین‌های فوتسال/مس سونگون بهترین باشگاه حرفه‌ای شد

مراسم برترین‌های فوتسال/وحید لطفی بهترین بازیکن زیر 20 سال شدباشگاه مس سونگون عنوان بهترین باشگاه در زمینه حرفه‌ای سازی را