راهکارهایی برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی در تازه‌ترین مقاله ظریف

دیدار رودروی نهاوندیان با گورخواب‌هاوزیر خارجه کشورمان در مقاله‌ای چند راهکار درباره مقابله با تروریسم ارائه کرده است. دیدار رودروی