تلاش برای محدودکردن مهاجرت به تهران / چرایی تعطیلی سه جلسه شورای شهر

15 دقیقه اول بازی پرسپولیس پخش نمی‌شودایسنا نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص تعطیلی سه جلسه‌ای شورای شهر تهران