حدادعادل: کارهایی برای ائتلاف اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است

هشدار به ترامپِ تازه به دوران رسیده از تریبون نماز جمعه تهران/احمد خاتمی: اینها سروته یک کرباس‌اندایسنا نوشت:حدادعادل در رابطه