فقط ۲مرکز برای درمان اعتیاد کودکان و نوجوانان در ایران/ پوشش درمانی زنان معتاد؛ ۵ درصد

برگزاری مسابقه طراحی پوستر به مناسبت روز درختکاری در زنجانایلنا نوشت: معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: در کل