بذرپاش پس از پایان زمان ثبت نام به ستاد انتخابات آمد و نتوانست ثبت نام کند

اولین انتصاب‌های رییس جدید کتابخانه ملیمدیر مسئول روزنامه وطن امروز که پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست