تصاویر | اهدای اعضای بدن طلبه جوان در بیمارستان گلستان اهواز

مصوبات اقتصادی هیات دولت و گزارش از بدهی سود سهام شرکت‌های دولتی به رئیس‌جمهوراهدای اعضای بدن یک طلبه حوزه علمیه