با اعتباری بالغ بر شش میلیارد تومان ،هفت پروژه در بخش گتاب افتتاح خواهد شد

10 کمپ مجاز ترک اعتیاد در اردبیل فعالیت می کنندبخشدار گتاب در جمع نمازگزاران شهر گتاب خبرداد:با همت دولت مردان