پرداخت تسهیلات بازسازی منازل به سیل‌زدگان جنوب سیستان و بلوچستان

بهره برداری از ۵۰ سد در کشور تا پایان برنامه پنجمایسنا نوشت: مدیرکل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان با اشاره